månadsarkiv: december 2003

December 2013

Förrättningsbeslutet är överklagat av ett antal fastigheter.
Lantmäteriet har avslutat sitt arbete och lämnat över ärendet till Tingsrätten i Vänersborg, Fastighetsdomstolen.
Om ärendet inte kan behandlas och avslutas innan vårat nästa verksamhetsår startar, 1 april 2004, tvingas vi använda våra gamla utdebiteringsgrunder i ytterligare ett år.
Så fort vi får ett besked från Fastighetsdomstolen lägger vi ut den här på hemsidan.