Lantmäterimyndigheten kallade till Lantmäterisammanträde

Lantmäterimyndigheten kallade till Lantmäterisammanträde för att fastställa de nya andelstalen.
Sammanträdet genomfördes onsdagen 25 juni 2003 kl. 18.30 i Skepplanda Bygdegård.
Nu lyckades inte lantmätaren komma till beslut utan ytterligare diskussioner behövs.
Lantmätaren kallar till nytt sammanträde i september 2003. Kallelse kommer i Ale-kuriren.