Styrelsen

Ordförande
Hemsida & övrigt
Ivar Alvarsson 0303-33 80 97 0707-43 80 97
Sekreterare
Administration & Protokoll
Lars Grundberg 0303-33 88 97 0702-322810
Kassör
Ekonomi & Fastighetsregister
Agneta Källbäcker 0303-33 85 00 0725-63 85 00
Ledamot
Vägunderhåll-vinterväghållning & grönytor
Christer Norberg 0303-33 89 15 0705-18 84 36

[/table]