VÅRINFORMATION 2004

Det är dags för årsmöte. Hjärtligt välkomna!

När? Tisdagen den 26 april klockan 19.00
Var? Skepplanda Bygdegård

Kallelse kommer även att ske via annonser i Ale-kuriren.

Fastighetsdomstolen har inte avslutat ärendet med våran förrättning och det innebär att inga andelar kommer att ligga till grund för utdebiteringen under det kommande verksamhetsåret. Vi fortsätter i ytterligare ett år med taxeringsvärdet på fastigheten som grund för utdebitering.