Välkommen till Garnvindans Vägförening i Skepplanda

Här finner du samlad information som är av intresse för fastighetsägare inom Vägföreningen i Skepplanda.

ÅRSMÖTE 2021 framflyttat.

Årsmöteshandlingar 2021 kommer här nedanför när dom är klara.

Årsmöte i maj 2021 i Skepplanda Bygdegård är inställt på grund av den pandemi som härjar i vår omvärld.
Nytt datum kommer att anges här och kallelse sker på sedvanligt sätt. Preliminärt nytt datum blir i  början av september. Motioner kan lämnas t o m 21-06-30. Arbete med bokslut och verksamhetsberättelse och plan för 2021/22 pågår.
Årsmöteshandlingar kommer här på hemsidan och i pärmen på biblioteket när dom är klara.

GDPR (General Data Protection Regulation) gäller f o m 2018-05-25. Föreningen lagrar inte kontaktuppgifter för andra än styrelsen, suppleanter, revisorer och ersättare. Inkomna mejl raderas efter att dom behandlats. Samtliga fastigheter med beteckningar och uppgifter om ägare finns upptagna i den s k debiteringslängden. Vi är skyldiga att ha en debiteringslängd enligt Lag 1973:1150 Samfällighetslagen.


Årsmöte hålls varje år i maj månad. Kallelse sker genom två annonser i Alekuriren 3 och 2 veckor före mötet. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 mars för att kunna behandlas på årsmötet.

”Tillsammans kan vi skapa ett trivsamt och trafiksäkert Skepplanda”