Välkommen till Garnvindans Vägförening i Skepplanda

Här finner du samlad information som är av intresse för fastighetsägare inom Vägföreningen i Skepplanda.

Årsmöte 2020. Skepplanda Bygdegård torsdag 2020-05-14 kl 19.00
Motioner till årsmötet till styrelsen senast 2020-03-31.
Årsmöteshandlingar kommer här efterhand när dom är klara.

ÅRSMÖTE 2019. Skepplanda Bygdegård torsdagen den 16 maj kl 19.00.
Årsmöteshandlingar publiceras här efterhand som dom är klara.

Handlingar till årsmötet 2019:
Dagordning
Bokslutshandlingar
Verksamhetsberättelse 2018-19
Revisionsberättelse
Verksamhetsplanering 2019-20

GDPR (General Data Protection Regulation) gäller f o m 2018-05-25. Föreningen lagrar inte kontaktuppgifter för andra än styrelsen, suppleanter, revisorer och ersättare. Inkomna mejl raderas efter att dom behandlats. Samtliga fastigheter med beteckningar och uppgifter om ägare finns upptagna i den s k debiteringslängden. Vi är skyldiga att ha en debiteringslängd enligt Lag 1973:1150 Samfällighetslagen.


Årsmöte hålls varje år i maj månad. Kallelse sker genom två annonser i Alekuriren 3 och 2 veckor före mötet. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 mars för att kunna behandlas på årsmötet.

”Tillsammans kan vi skapa ett trivsamt och trafiksäkert Skepplanda”