Välkommen till Garnvindans Vägförening i Skepplanda

Här finner du samlad information som är av intresse för fastighetsägare inom Vägföreningen i Skepplanda.

Vi får in mycket synpunkter på att det körs för fort i vårt område.
Vänligen respektera hastighetsbegränsningarna och tänk på att våra barn rör sig på vägarna så kör försiktigt

Nu är våren här, därför börjar vi med sandupptagning efter Påsken

Sedan kommer vi inventera gator och gångbanor för att se vad som behöver repareras

Årsmöte !

vill ni skicka in en motion, så behöver den komma in innan den 31 mars
ni kan skicka den på mail till garnvindans.vagforening@gmail.com

NY ENTREPRENÖR!
Inför den stundande vintersäsongen har föreningen tecknat ett avtal med en ny entreprenör. Tre större traktorer med snöplog och möjlighet att sprida flis. Vi hoppas det skall fungera mycket bättre nu än under dom två senaste säsongerna. Men dom behöver lite tid för att bli vana vid området och våra gator.

  • Protokoll från årsmöten (ligger alltid under DOKUMENT)

 

GDPR (General Data Protection Regulation) gäller f o m 2018-05-25. Föreningen lagrar inte kontaktuppgifter för andra än styrelsen, suppleanter, revisorer och ersättare. Inkomna mejl raderas efter att dom behandlats. Samtliga fastigheter med beteckningar och uppgifter om ägare finns upptagna i den s k debiteringslängden. Vi är skyldiga att ha en debiteringslängd enligt Lag 1973:1150 Samfällighetslagen.


Årsmöte hålls varje år i maj månad. Kallelse sker genom två annonser i Alekuriren en i Mars och en 2 veckor före mötet. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 mars för att kunna behandlas på årsmötet.

”Tillsammans kan vi skapa ett trivsamt och trafiksäkert Skepplanda”