Välkommen till Garnvindans Vägförening i Skepplanda

Här finner du samlad information som är av intresse för fastighetsägare inom Vägföreningen i Skepplanda.

ÅRSMÖTE Torsdagen den 3 september 2020 med början kl 19.00 VÄLKOMNA
Lokalen är rymlig men vi vill att ni håller avstånd. Kontakta styrelsen vid behov av blanketter för fullmakt eller för andra frågor som rör årsmötet.

Årsmöteshandlingar 2020

Årsmöte i maj 2020 i Skepplanda Bygdegård är inställt på grund av den pandemi som härjar i vår omvärld.
Nytt datum kommer att anges här och kallelse sker på sedvanligt sätt. Preliminärt nytt datum blir i slutet av augusti eller början av september. Inga motioner har inlämnats. Arbete med bokslut och verksamhetsberättelse och plan för 2020/21 pågår.
Årsmöteshandlingar kommer här på hemsidan och i pärmen på biblioteket när dom är klara.

GDPR (General Data Protection Regulation) gäller f o m 2018-05-25. Föreningen lagrar inte kontaktuppgifter för andra än styrelsen, suppleanter, revisorer och ersättare. Inkomna mejl raderas efter att dom behandlats. Samtliga fastigheter med beteckningar och uppgifter om ägare finns upptagna i den s k debiteringslängden. Vi är skyldiga att ha en debiteringslängd enligt Lag 1973:1150 Samfällighetslagen.


Årsmöte hålls varje år i maj månad. Kallelse sker genom två annonser i Alekuriren 3 och 2 veckor före mötet. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 mars för att kunna behandlas på årsmötet.

”Tillsammans kan vi skapa ett trivsamt och trafiksäkert Skepplanda”