Välkommen till Garnvindans Vägförening i Skepplanda

Här finner du samlad information som är av intresse för fastighetsägare inom Vägföreningen i Skepplanda.

Årsmöte 2018 den 16 maj kl 19.00 i Skepplanda Bygdegården.

Handlingar till årsmötet 2018 publiceras här efterhand.


Årsmöte hålls varje år i maj månad. Kallelse sker genom två annonser i Alekuriren 3 och 2 veckor före mötet. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 mars för att kunna behandlas på årsmötet.

”Tillsammans kan vi skapa ett trivsamt och trafiksäkert Skepplanda”