Kontakt

garnvindans.vagforening@gmail.com

Följ oss gärna på facebook

Sök efter Garnvindans Vägförening

Ordförande:

Tony Norrman, 0731-545466

Sekreterare:  Administration & Protokoll,

Tommy Gustafsson 0704-662989

Kassör: Ekonomi & Fastighetsregister,

Agneta Källbäcker, 0303-33 85 00, 0725-63 85 00

Ledamot:

Mattias Gradin

Rolf Mellqvist

Magnus Lidell

Suppleant:

Lars-Erik Lindberg

Ellinor Wallin

Dan Ringborg

Ivar Alvarsson