Kontakt

garnvindans.vagforening@gmail.com

Följ oss gärna på facebook

Sök efter Garnvindans Vägförening

Ordförande:

Tony Norrman, 0731-545466

Sekreterare:  Administration & Protokoll,

Mattias Gradin

Kassör: Ekonomi & Fastighetsregister,

Tommy Gustafsson 0704-662989

Ledamot:

Dan Ringborg

Magnus Lidell

Suppleant:

Lars-Erik Lindberg

Ellinor Wallin