Antennföreningen

2016-05-18 Lägesrapport senaste avbrottet. Gisslabacken och Långa gatan är klart och Bärs lid blir klart under dagen.

2016-05-16 Reparationsarbetet pågår fortfarande. Beräknas klart senast under morgondagen (=tisdag 17:e).

2016-05-13 Senaste driftsstoppet. Berörda områden är Bärs Lid, Långa gatan samt Gisslabacken (jämna nummer), sammanlagt 81 fastigheter. Reparationsarbete pågår och är förhoppningsvis klart i dag fredag.

2016-05-12 Fiberkabel avgrävd av IP/Only (tidigare Ale Stadsnät) i samband med fiberinstallation i området. Berört område Bärs Lid och Långa gatan. Felsökning och reparation pågår. För närvarande oklart när det är lagat.

2016-05-02 Fiberkabel avgrävd uppe vid Kyrkbacken. Flera fastigheter över hela området saknar tv, bredband och ip-telefon. Reparationsarbete pågår. Kan ta upp till 3 dagar.

FELANMÄLAN.
Felanmälan när det gäller koaxialnätet, TV-kanalerna 1 — 12 sker direkt till Com hem på tel 0775-171704, eller via deras hemsida www.comhem.se
Felanmälan när det gäller fibernätet, alltså om ni valt att köpa till tjänster geomom dom (TV, bredband eller telefon) sker till Itux på tel 08-41201020 eller via info@itux.se

Problem i övrigt, kontakta:
Kurt Hörmann tel 070-3438447 Fakturor och andra frågor om betalning/ekonomi.