Antennföreningen

Efter vårat senaste årmöte har tidigare styrelse valt att ta ett steg tillbaka. Vi vill alla tacka Fredrik, Thomas och Kurt för deras drivande insats under alla år. De kommer fortsatt hjälpa föreningen

Nya medlemmar är som följer

Emil Warting ordförande 0738535314

Mikael Nyman sekreterare 0733664017

Pia Arezoomanabde tel 0706689708 Fakturor och andra frågor om betalning/ekonomi.

FELANMÄLAN.
Felanmälan när det gäller koaxialnätet, TV-kanalerna 1 — 12 sker direkt till Tele2 på tel 90222, eller via deras hemsida www.tele2.se
Felanmälan när det gäller fibernätet, alltså om ni valt att köpa till tjänster sker till den leverantören som ni valt.

Vi har fått ett brott på Coaxial kabeln vid det gråa ”tv” skåpet vid Gisslabacken 16 därför får vi snällt ha en kabel som skall förse en förstärkare i skåpet med ström. Denna kabeln ligger där för att fastigheterna i området Långa gatan och Gisslabacken skall kunna se på TV via Coaxial nätet och föreningen har fått Okej utav fastighetsägaren att ha kabeln där tills problemet kan lösas permanent.

 

Vi behöver mer och nytt folk till styrelsen i vår förening nu!

Maila gärna till oss om ni är intresserade av ställa upp.

ostergardenssamfallighet@gmail.com

2016-05-18 Lägesrapport senaste avbrottet. Gisslabacken och Långa gatan är klart och Bärs lid blir klart under dagen.

2016-05-16 Reparationsarbetet pågår fortfarande. Beräknas klart senast under morgondagen (=tisdag 17:e).

2016-05-13 Senaste driftsstoppet. Berörda områden är Bärs Lid, Långa gatan samt Gisslabacken (jämna nummer), sammanlagt 81 fastigheter. Reparationsarbete pågår och är förhoppningsvis klart i dag fredag.

2016-05-12 Fiberkabel avgrävd av IP/Only (tidigare Ale Stadsnät) i samband med fiberinstallation i området. Berört område Bärs Lid och Långa gatan. Felsökning och reparation pågår. För närvarande oklart när det är lagat.

2016-05-02 Fiberkabel avgrävd uppe vid Kyrkbacken. Flera fastigheter över hela området saknar tv, bredband och ip-telefon. Reparationsarbete pågår. Kan ta upp till 3 dagar.