VÅRINFORMATION 2004

Det är dags för årsmöte. Hjärtligt välkomna!

När? Tisdagen den 26 april klockan 19.00
Var? Skepplanda Bygdegård

Kallelse kommer även att ske via annonser i Ale-kuriren.

Fastighetsdomstolen har inte avslutat ärendet med våran förrättning och det innebär att inga andelar kommer att ligga till grund för utdebiteringen under det kommande verksamhetsåret. Vi fortsätter i ytterligare ett år med taxeringsvärdet på fastigheten som grund för utdebitering.

December 2013

Förrättningsbeslutet är överklagat av ett antal fastigheter.
Lantmäteriet har avslutat sitt arbete och lämnat över ärendet till Tingsrätten i Vänersborg, Fastighetsdomstolen.
Om ärendet inte kan behandlas och avslutas innan vårat nästa verksamhetsår startar, 1 april 2004, tvingas vi använda våra gamla utdebiteringsgrunder i ytterligare ett år.
Så fort vi får ett besked från Fastighetsdomstolen lägger vi ut den här på hemsidan.