Författararkiv: Garnvindans Vägförening

VÅRINFORMATION 2004

Det är dags för årsmöte. Hjärtligt välkomna!

När? Tisdagen den 26 april klockan 19.00
Var? Skepplanda Bygdegård

Kallelse kommer även att ske via annonser i Ale-kuriren.

Fastighetsdomstolen har inte avslutat ärendet med våran förrättning och det innebär att inga andelar kommer att ligga till grund för utdebiteringen under det kommande verksamhetsåret. Vi fortsätter i ytterligare ett år med taxeringsvärdet på fastigheten som grund för utdebitering.

December 2013

Förrättningsbeslutet är överklagat av ett antal fastigheter.
Lantmäteriet har avslutat sitt arbete och lämnat över ärendet till Tingsrätten i Vänersborg, Fastighetsdomstolen.
Om ärendet inte kan behandlas och avslutas innan vårat nästa verksamhetsår startar, 1 april 2004, tvingas vi använda våra gamla utdebiteringsgrunder i ytterligare ett år.
Så fort vi får ett besked från Fastighetsdomstolen lägger vi ut den här på hemsidan.

Nytt sammanträde 2003

Nytt sammanträde hölls den 24 september 2003. Vägföreningen har lämnat in en protest mot att närvaron inte antecknades på rätt sätt och att mötet bör göras om.
Trots protesten har Lantmäteriet ställt ut ett Förrättningsbeslut på biblioteket i Skepplanda. Där finns också anvisningar om hur man överklagar beslutet.
Vägföreningens styrelse avvaktar till vår protest är behandlad och tar därefter ett beslut hur vi agerar i nästa steg.
Föreningens protest underkändes då endast fastighetsägare kan överklaga.

Lantmäterimyndigheten kallade till Lantmäterisammanträde

Lantmäterimyndigheten kallade till Lantmäterisammanträde för att fastställa de nya andelstalen.
Sammanträdet genomfördes onsdagen 25 juni 2003 kl. 18.30 i Skepplanda Bygdegård.
Nu lyckades inte lantmätaren komma till beslut utan ytterligare diskussioner behövs.
Lantmätaren kallar till nytt sammanträde i september 2003. Kallelse kommer i Ale-kuriren.