Nytt sammanträde 2003

Nytt sammanträde hölls den 24 september 2003. Vägföreningen har lämnat in en protest mot att närvaron inte antecknades på rätt sätt och att mötet bör göras om.
Trots protesten har Lantmäteriet ställt ut ett Förrättningsbeslut på biblioteket i Skepplanda. Där finns också anvisningar om hur man överklagar beslutet.
Vägföreningens styrelse avvaktar till vår protest är behandlad och tar därefter ett beslut hur vi agerar i nästa steg.
Föreningens protest underkändes då endast fastighetsägare kan överklaga.